Fragment przemówienia Pani Dyrektor Ewy Rysz

Na początku była Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
od 1 września 1996 roku tworzy się Zespół Szkół Rolniczych w Iwoniczu Zespół powstał z dwóch odrębnie dotychczas działających szkół:

Zespołu Szkół Rolniczych w Suchodole Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Dukli Utworzony Zespół w nowoczesnych uwarunkowaniach staje się więc kontynauatorem tradycji najstarszego szkolnictwa rolniczego
na Podkarpaciu (1898 - to rok utworzenia Szkoły Rolniczej w Suchodole).

Ten fakt zobowiązuje nas do szczególnie wzmożonego wysiłku
i podejmowania trudnych wyzwań, aby tej placówce oświatowej nadać charakter pełnowartościowej szkoły realizującej szeroki program kształcenia ogólnego i zawodowego tak, aby szkoła wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, aby spełniała także oczekiwania środowiska w którym przyszło jej działać. Uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektów to pierwsze ważne wydarzenie
z udziałem najwyższych władz państwowych, wojewódzkich
i kościelnych.

Po uroczystościach przystąpiliśmy do pracy, aby w nowych obiektach szkoły realizować wszystkie nasze marzenia i oczekiwania w dziedzinie kształcenia nie tylko rolniczego, ekologicznego, mechanizacyjnego ale także kształcenia ekonomicznego, sportowego oraz kulturalnego. Różnorodność typów szkół pozostających w Zespole oraz nowych kierunków pojawiających się w ciągu tych 10-ciu lat to olbrzymi wysiłek ludzi tutaj pracujących,aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówce.
Tutaj odpowidzialność za kształcenie ogólne i teoretyczne stała się równie ważna jak odpowiedzialność za przygotowanie praktyczne.
Mając świadomość, że absolwent naszej szkoły winien być wyposażony
w odpowiedni zasób wiedzy teoreycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu, nie zapominamy
o wychowaniu młodzieży w duchu miłościojczyzny.
na pełnowartościowych ,społecznie użytecznych obywateli. Przez te lata mury iwonickiej szkoły opuściło 1233 absolwentów, którzy tutaj zdobywali podstawy wiedzy, tutaj kształtowali swoje młodzieńcze charaktery, przygotowywali się do dorosłego życia.

W tej liczbie było:

265 techników rolników
195 techników mechanizacji rolnictwa
279 techników ekonomistów
146 techników żywienia i gospodarstwa domowego